• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
08.01.2014 -Z- "Kanalizácia obce Vidiná" - práce - dodatok č. 1 [4761602.49]
09.01.2014 -F- Faktúry za 12/2013 (11-31.12.2013) [0.00]
15.01.2014 -Z- dodatok č. 3 k Zmluve o financovaní [0.00]
17.01.2014 -Z- "Banská Štiavnica - kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii" - dodatok č. 1 [0.00]
17.01.2014 -Z- "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča" - dodatok č. 1 [0.00]
20.01.2014 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku kú Môlča [0.00]
20.01.2014 -Z- o budúcej kúpe SO 03 vonkajší vodovod stavby "Banská Bystrica - Obytný súbor Moskovská" [35.00]
21.01.2014 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena - verejný vodovod kú B. Bystrica LV 7069, 8140 [260.00]
29.01.2014 -Z- "ČOV Veľký Krtíš - intenzifikácia" - externý projektový manažment - dodatok č. 1 [0.00]
29.01.2014 -Z- "Malachov - kanalizácia, II. etapa" - externý projektový manažment - dodatok č. 1 [0.00]
29.01.2014 -Z- "Banská Štiavnica - kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii - archeologický výskum" - dodatok č. 1 [0.00]
29.01.2014 -Z- "Malachov - kanalizácia, II. etapa - archeologický výskum" - dodatok č. 1 [0.00]
29.01.2014 -Z- "Banská Štiavnica - kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii" - externý projektový manažment - dodatok č. 1 [0.00]
29.01.2014 -Z- "Kanalizácia obce Vidiná" - realizačná projektová dokumentácia - dodatok č. 1 [0.00]
29.01.2014 -Z- "Kanalizácia obce Vidiná" - inžiniersko-projektové činnosti - dodatok č. 1 [0.00]
29.01.2014 -Z- "Kanalizácia obce Vidiná" - geodetické zameranie - dodatok č. 1 [0.00]
29.01.2014 -Z- "ČOV Detva - intenzifikácia" - dodatok č. 1 [0.00]
29.01.2014 -Z- "ČOV Handlová - intenzifikácia" - dodatok č. 1 [0.00]
29.01.2014 -Z- "Kanalizácia obce Vidiná" - stavebný dozor - dodatok č. 2 [0.00]
29.01.2014 -Z- "Kanalizácia obce Vidiná" - externý projektový manažment - dodatok č. 1 [0.00]
30.01.2014 -Z- "ČOV Detva - intezifikácia" - geometrické zameranie - dodatok č. 1 [0.00]
30.01.2014 -Z- "Malachov - kanalizácia, II. etapa" - stavebný dozor - dodatok č. 2 [0.00]
30.01.2014 -Z- "Banská Štiavnica - kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii" - geodetické zameranie - dodatok č. 1 [0.00]
31.01.2014 -Z- "Brezno - zrušenie výustí II. etapa - archeologický výskum" - dodatok č. 1 [0.00]
31.01.2014 -Z- predaj motorového vozidla VSS CAK-8/LIAZ [875.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.