• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
03.02.2014 -F- Faktúry za 01/2014 [0.00]
04.02.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Detva [0.00]
04.02.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Detva [0.00]
04.02.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Detva [0.00]
04.02.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Detva [0.00]
04.02.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Detva [0.00]
04.02.2014 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - dotláčacia stanica - kú Badín, LV 1559 [0.00]
05.02.2014 -Z- "Dolný Harmanec - rekonštrukcia vodovodu" - projektová dokumentácia [9500.00]
07.02.2014 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena kú Vlkanová, LV 144 [0.00]
07.02.2014 -Z- "ČOV Veľký Krtíš - lokálne zateplenie AT stanice" - práce [8300.00]
10.02.2014 -Z- "Malachov - kanalizácia, II. etapa" - práce - dodatok č. 1 [0.00]
10.02.2014 -Z- "Geometrické plány pre majetkoprávne vysporiadanie k.ú. Tajov, k.ú. Nitrianske Sučan, a k.ú. Dolné Šútovce" [1539.00]
10.02.2014 -Z- "Likvidácia odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou v rekreačnej oblasti Tisovec - Bánovo" - projektová dokumentácia [2084.00]
13.02.2014 -Z- "Upratovacie a čistiace služby kancelárskych a spoločných priestorov v AB StVS, a.s." [1742.64]
18.02.2014 -Z- "Banská Štiavnica - kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii" - stavebný dozor - dodatok č. 2 [0.00]
18.02.2014 -Z- "ČOV Handlová - intenzifikácia" - stavebný dozor - dodatok č. 2 [0.00]
18.02.2014 -Z- "Veľká Lehota - rekonštrukcia vodovodu a DVZ" - stavebný dozor [8149.00]
18.02.2014 -Z- "ČOV Veľký Krtíš - intenzifikácia" - inžiniersko-projektové činnosti - dodatok č. 1 [0.00]
18.02.2014 -Z- "Brezno - zrušenie výustí II. etapa" - externý projektový manažment - dodatok č. 1 [0.00]
18.02.2014 -Z- "ČOV Handlová - intezifikácia" - geodetické zameranie - dodatok č. 1 [0.00]
18.02.2014 -Z- "ČOV Detva - intenzifikácia" - inžiniersko-projektové činnosti - dodatok č. 1 [0.00]
18.02.2014 -Z- "Brezno - zrušenie výustí II. etapa" - projektová dokumentácia - dodatok č. 1 [0.00]
18.02.2014 -Z- "Tajov - kanalizácia" - geodetické práce - dodatok č. 1 [0.00]
18.02.2014 -Z- "ČOV Veľký Krtíš - intenzifikácia" - geodetické zameranie - dodatok č. 1 [0.00]
19.02.2014 -Z- "Tajov - kanalizácia" - projektová dokumentácia - dodatok č. 1 [0.00]
25.02.2014 -Z- kúpa pozemkov - kú Veľký Krtíš, KNC p.č. 3322/3, 3486/1, 3487 [42947.00]
26.02.2014 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene "Tajov - prívod vody z VZ DVZ Tajov" [0.00]
26.02.2014 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena - Banská Bystrica, sústava na likvidáciu odpadových vôd ISPA [250.00]
26.02.2014 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena - verejný vodovod kú B. Bystrica LV 7069, 8140 - dodatok č. 1 [0.00]
27.02.2014 -Z- "Brezno - zrušenie výustí II. etapa" - odstránenie neprávneho vypínania prúdovej ochrany na ČS Predné Halny - práce [977.50]
28.02.2014 -Z- Zmluva o použití zmenky "Kanalizácia obce Vidiná" [237112.73]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.