• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.09.2014 -Z- kúpa hnuteľného majetku - verejný vodovod stavby "Banská Bystrica - Rodinné domy Kačica" [35.00]
02.09.2014 -Z- nájom pozemku kú Poltár [0.00]
02.09.2014 -Z- "Dodávka multifunkčnej tlačiarne" [1172.60]
02.09.2014 -Z- "Dodávka PC zostáv - All in ONE" [4630.00]
02.09.2014 -Z- "Lom nad Rimavicou - ČS prepäťová ochrana" - práce [1980.00]
02.09.2014 -Z- "Banská Bystrica, prepájanie kanalizačných prípojok realizovaných v ISPA" - stavebný dozor [1479.00]
02.09.2014 -F- Faktúry za 08/2014 [0.00]
03.09.2014 -Z- kúpa nehnuteľnosti - pozemku kú Hrabovo KNE p.č. 367 [345.00]
04.09.2014 -Z- kúpa nehnuteľnosti - pozemku kú Krupina - stavba "Krupina - kanalizácia a ČOV" [54023.50]
11.09.2014 -Z- Šalková – preložka kanalizačného zberača „A“ KŠ49 – KŠ51 [390.00]
11.09.2014 -Z- Šalková – preložka kanalizačného zberača „A“ KŠ49 – KŠ51 [390.00]
11.09.2014 -Z- Šalková – preložka kanalizačného zberača „A“ KŠ49 – KŠ51 [390.00]
16.09.2014 -Z- "Jastrabá, prívodné potrubie do VDJ" - dokumentácia [12400.00]
16.09.2014 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - verejný vodovod - Gazdovská ul., Prievidza [35.00]
16.09.2014 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena kú Tajov [312.00]
16.09.2014 -F- predaj motorového vozidla - Malotraktor TK 14 [515.00]
16.09.2014 -Z- "Vypracovanie znaleckých posudkov kú Hrabovo, kú Valaská Belá, kú Zemianske Kostoľany, kú Diviacka Nová Ves, kú Dolná Ždaňa, kú Brehy, kú Nitrianske Pravno, kú Donovaly, kú Liešťany, kú Nitrianske Rudno, kú Podbrezová - ČOV Lopej, kú Hronec - ČOV Valaská, [2900.00]
16.09.2014 -Z- kúpa nehnuteľnosti - pozemkov kú Kalinovo, obce Kalinovo [0.00]
16.09.2014 -Z- kúpa nehnuteľnosti - pozemku kú Hrabovo, obce Kalinovo [0.00]
16.09.2014 -Z- "Kanalizácia obce Vidiná" - trvalá vysvetľujúca tabuľa [495.00]
17.09.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Lučenec [216.00]
18.09.2014 -Z- "Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" - projektová dokumentácia [12597.00]
18.09.2014 -Z- "ÚV Braväcovo, úprava pH" - projektová dokumentácia [2727.00]
22.09.2014 -Z- dodávka hygienických potrieb - dodatok č. 1 [0.00]
22.09.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Rimavská Sobota [480.00]
22.09.2014 -Z- Zmluva o certifikácii systému manažérstva [0.00]
25.09.2014 -Z- "ČOV Veľký Krtíš - intenzifikácia" - trvalá vysvetľujúca tabuľa [0.00]
25.09.2014 -Z- kúpa nehnuteľnosti - pozemku kú Hrabovo, Kalinovo [705.00]
25.09.2014 -Z- kúpa nehnuteľnosti - pozemku kú Hrabovo, obec Kalinovo [0.00]
26.09.2014 -Z- "Prievidza, Mariánska ulica - rekonštrukcia verejného vodovodu" - práce [123200.00]
26.09.2014 -Z- "ČOV Žarnovica - VN prípojka" - práce [55998.84]
29.09.2014 -Z- "Prievidza, Mariánska ulica - rekonštrukcia verejného vodovodu" - stavebný dozor [3480.00]
29.09.2014 -Z- Zmluva o nájme vodárenskej infraštruktúry č. 25/2014/PI [0.00]
30.09.2014 -Z- "ÚV Slaská, kalová koncovka" - projektová dokumentácia [6900.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.