• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.02.2022 -Z- Čiastková ZSL koordinátora bezpečnosti 4/175/2022 "Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia" [83.33]
01.02.2022 -Z- Kúpna zmluva č. 6000222/1479/2021 - verejný vodovod "Prístupová komunikácia a inžinierske siete Lazany" [35.00]
01.02.2022 -F- Faktúry za 01/2022 (od 16.01.2022 do 31.01.2022) [0.00]
02.02.2022 -Z- Zmluva o dielo 136/2022/9001136 - "Závadka nad Hronom - rekonštrukcia verejného vodovodu uloženého v ceste I/66" - PD [6560.00]
02.02.2022 -Z- Zmluva o nájme č. M/2000010/110/16 - dodatok č. 5 "MPV vodárenských objektov v okrese B. Bystrica" [0.00]
02.02.2022 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru 138/2022/9000872 - "Jastrabá - prívodné potrubie z TKŽ do VDJ" [15456.00]
04.02.2022 -Z- Kremnica, ul. ČSA, VDJ Staničný - rekonštrukcia vodovodu" Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy č. M/9000899/1173/2021 [0.00]
04.02.2022 -Z- Kremnica, ul. ČSA, VDJ Staničný - rekonštrukcia vodovodu" Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy č. M/9000899/1171/2021 [0.00]
08.02.2022 -Z- Zmluva o poskytnutí právnej pomoci č. 0178/2022 [0.00]
09.02.2022 -Z- Zmluva o dielo 128/2022 "Mýto pod Ďumbierom, VZ prameň Mlynná - prehodnotenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov" [23410.00]
11.02.2022 -Z- Kúpna zmluva M/2000010/0572/2021 - pozemok - "Kosihovce - vodojem a prístupová cesta - MPV pozemkov" [1.74]
14.02.2022 -Z- Zmluva č. 0085/2022 o zriadení vecného bremena, k.ú. Banská Bystrica, verejný vodovod a kanalizácia na pozemkoch [0.00]
15.02.2022 -Z- Zmluva o dielo 137/2022/9000872 "Jastrabá - prívodné potrubie z TKŽ do VDJ" - práce [680989.71]
16.02.2022 -F- Faktúry za 02/2022 (od 01.02.2022 do 15.02.2022) [0.00]
18.02.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena M/2000010/0127/2022 "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" [103.12]
18.02.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena M/2000010/0123/2022 "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" [1664.00]
22.02.2022 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena M/9000871/1482/2021 "Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" [310.00]
23.02.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 171/2022/9001145 - "Banská Bystrica, ulica Bernolákova, rekonštrukcia vodovodu" - PD [7950.00]
24.02.2022 -Z- "Aglomerácia Hriňová-kanalizácia a ČOV" - Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/2000010/0122/2022 [1664.00]
24.02.2022 -Z- "Aglomerácia Hriňová-kanalizácia a ČOV" - Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/2000010/0124/2022 [1664.00]
24.02.2022 -Z- "Aglomerácia Hriňová-kanalizácia a ČOV" - Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/2000010/0126/2022 [1664.00]
28.02.2022 -Z- Zmluva o dielo č. 0131/2022/9001140 - "Brezno - ul. Krčulova, Vnútroblok - rekonštrukcia kanalizácie" - PD [7200.00]
28.02.2022 -Z- Zmluva o poskytnutí služieb 411007374 - dodatok č. 13 - poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb [0.00]

Kremnica, ul. ČSA, VDJ Staničný - rekonštrukcia vodovodu" Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy č. M/9000899/1173/2021

Dátum uzavretia: 03.02.2022
Dátum zverejnenia: 04.02.2022
Označenie zmluvy: budúca nájomná zmluva č. M/9000899/1173/2021
Druhý účastník zmluvy: effe, s.r.o., Dolná 83/34, 976 01 Kremnica
Cena: 0.00 €
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.