• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu

Home > Schválené projekty
Lokalita: Valaská Belá
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 08/2017 - 08/2023

Základné informácie

Predmetom stavby je rekonštrukcia jestvujúceho prívodného potrubia PVC DN 150, ktoré privádza vodu z vodného zdroja „U Lapšov“ do vodojemu Nad školou. Nakoľko existujúce potrubie je nevyhovujúce / časté poruchy/ a je vedené po súkromných pozemkoch rozhodol sa investor pre jeho rekonštrukciu v celej jeho dĺžke od prerušovacej komory až po vodojem Nad školou. Rekonštrukcia potrubia je navrhnutá v otvorenej ryhe. Navrhnuté je potrubie HDPE D160. Celková dĺžka potrubia je 4421 m. Ďalej je súčasťou rekonštrukcia existujúcich rozvodných potrubí Rad 1, 1-1.
Súčasťou stavby je aj napojenie existujúcich rodinných domov nachádzajúcich sa na trase potrubia na novonavrhované potrubie.

Lokalita
Valaská Belá

Stav projektu
Ukončený

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 08/2017
Koniec realizácie projektu: 08/2023

Celková výška oprávnených výdavkov
634 240,70 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 570 816,63 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 63 424,07 €

Projektový manažér
Ing. Miroslav Babčan
tel: 048/4327266
e-mail: babcan.miroslavstvs.sk

TXT_305_1670490948

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.