Untitled Document
Stvs, a.s. Stvs, a.s. Stvs, a.s. Stvs, a.s. Stvs, a.s.
 
INZERCIA
Kompresor 3JSK 75S
Brezno
foto
viac

Vysokozdvižný vozík DVHM 1622 LX DESTA
Banská Bystrica
foto
viac

Nákladné motorové vozidlo LIAZ MTSP 150 - sklápač
Banská Bystrica
foto
viac

 Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte:

 

BOX_36_1379921691

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

tel.:  0850 111 234

AKTUÁLNE PROJEKTY
Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie
Podbrezová
viac

Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec - odkanalizovanie
Valaská, Hronec
viac

Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia
Sebedražie
viac

Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV
Nitrianske Pravno
viac

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operátor
telefón : 048 4327 111

Kancelária sekretariátu
telefón : 048 4327 203
fax : 048 4327 204
e-mail: sekretariat@stvs.sk

 

Copyright © 2011-2015 StVS, a.s.


Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

 e-mail: sekretariat@stvs.sk
tel.: 048 4327 111