• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aktuality & Novinky

Informácia pre akcionárov

Postup pri podávaní žiadostí na zaradenie investícií, technického zhodnotenia, rekonštrukcií a modernizácií vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. B.

01.01.2013 Aktuality , Novinky

Požiadavky akcionárov na zaradenie investičnej akcie do investičného plánu StVS, a. s.

StVS, a. s. Banská Bystrica spracováva každoročne investičný plán na nasledujúci rok. Ako podklad pre zaradenie investičných akcií do plánu sú našej spoločnosti zasielané požiadavky od akcionárov a prevádzkovateľa.

07.08.2017 Aktuality , Novinky

Valné zhromaždenie - výsledky hlasovania

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.06.2024.

18.06.2024 Aktuality , Novinky

Výročná správa 2022

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia za rok 2022.

05.06.2023 Aktuality , Novinky

Valné zhromaždenie - výsledky hlasovania

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.05.2023.

08.06.2023 Aktuality , Novinky

Riadne valné zhromaždenie 2023

Vážení akcionári Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,

28.04.2023 Aktuality , Novinky

Investičné projekty

Programovacie obdobie OP KZP PO 2014 – 2020

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam

Pôsobnosť

Sme vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja a v okrese Prievidza Trenčianskeho kraja. Našimi akcionármi sú mestá a obce v uvedených krajoch.

Pre prvý kontakt s našou spoločnosťou sa prosím obráťte na pracovníkov StVS, a.s. podľa ich územnej pôsobnosti.

Výročné správy

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.