Untitled Document
Stvs, a.s. Stvs, a.s. Stvs, a.s. Stvs, a.s. Stvs, a.s.
 

 Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte:

 

BOX_36_1379921691

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

tel.:  0850 111 234

AKTUÁLNE PROJEKTY
Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie
Podbrezová
viac

Aglomerácia Valaská – Valaská, Hronec - odkanalizovanie
Valaská, Hronec
viac

Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia
Sebedražie
viac

Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV
Nitrianske Pravno
viac

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operátor
telefón : 048 4327 111

Kancelária sekretariátu
telefón : 048 4327 203
fax : 048 4327 204
e-mail: sekretariat@stvs.sk

 

Copyright © 2011-2015 StVS, a.s.


Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

 e-mail: sekretariat@stvs.sk
tel.: 048 4327 111