• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aktuality & Novinky

Odpoveď na hromadnú sťažnosť, Trnavá Hora

Odpoveď na hromadnú sťažnosť na zásobovanie pitnou vodou v obci Trnavá Hora

02.07.2019 Aktuality , Novinky

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.05.2019

V súlade s ustanovením § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka a Článku X. bod 10. platných Stanov spoločnosti uverejňujeme výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 28.05.2019.

10.06.2019 Aktuality , Novinky

Výročná správa 2018

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia za rok 2018.

04.06.2019 Aktuality , Novinky

Informácia pre akcionárov

Vážení akcionári, dovoľujeme si Vám oznámiť, že kópia materiálov, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení dňa 28. mája 2019, je uložená k nahliadnutiu na sekretariáte generálneho riaditeľa spoločnosti Stredoslovenská vodár

26.04.2019 Aktuality , Novinky

Informácia pre akcionárov

Vážení akcionári,dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že dňa 28. máj 2019 (utorok) o 11.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti s nasledovným programom:

19.03.2019 Aktuality , Novinky

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia za rok 2017.

12.06.2018 Aktuality , Novinky

Investičné projekty

Programovacie obdobie OP KZP PO 2014 – 2020

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam

Test

Zoznam

Test

Zoznam

Pôsobnosť

Sme vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja a v okrese Prievidza Trenčianskeho kraja. Našimi akcionármi sú mestá a obce v uvedených krajoch.

Pre prvý kontakt s našou spoločnosťou sa prosím obráťte na pracovníkov StVS, a.s. podľa ich územnej pôsobnosti.

Výročné správy

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.