• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Riadne valné zhromaždenie 2022

Home > Aktuality & Novinky & Články

Vážení akcionári Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,

predstavenstvo spoločnosti zvolalo pozvánkou č. 2338/2022-105.00 zo dňa 10.05.2022 v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka a ustanovením Článku VIII. ods. 3 platných Stanov spoločnosti riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 14. júna 2022 (utorok) o 11.00 hod. v kongresovej sále na I. poschodí Hotela LUX, Nám. Slobody 2, Banská Bystrica.

S účinnosťou odo dňa 14.03.2022 bola zrušená Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2022 V.v. SR, ktorou boli nariadené opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.  S účinnosťou odo dňa 21.04.2022 sa podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2022 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest už nevyžaduje ani nosiť respirátor na hromadných podujatiach. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa tak dňa 14.06.2022 môže konať bez kapacitných, či iných organizačných obmedzení a podmienok platných pre jeho konanie, ktoré boli v rokoch 2020 a 2021 prijaté predstavenstvom spoločnosti z dôvodu zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.