• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aktuality & Novinky

Home > Aktuality & Novinky

Informácia pre akcionárov

Postup pri podávaní žiadostí na zaradenie investícií, technického zhodnotenia, rekonštrukcií a modernizácií vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. B.

01.01.2013 Aktuality , Novinky

Požiadavky akcionárov na zaradenie investičnej akcie do investičného plánu StVS, a. s.

StVS, a. s. Banská Bystrica spracováva každoročne investičný plán na nasledujúci rok. Ako podklad pre zaradenie investičných akcií do plánu sú našej spoločnosti zasielané požiadavky od akcionárov a prevádzkovateľa.

07.08.2017 Aktuality , Novinky

Valné zhromaždenie - výsledky hlasovania

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.06.2024.

18.06.2024 Aktuality , Novinky

Výročná správa 2022

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia za rok 2022.

05.06.2023 Aktuality , Novinky

Valné zhromaždenie - výsledky hlasovania

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.05.2023.

08.06.2023 Aktuality , Novinky

Riadne valné zhromaždenie 2023

Vážení akcionári Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,

28.04.2023 Aktuality , Novinky

Valné zhromaždenie - výsledky hlasovania

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.06.2022

27.06.2022 Aktuality , Novinky

Výročná správa 2021

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia za rok 2021.

15.06.2022 Aktuality , Novinky

Valné zhromaždenie - výsledky hlasovania

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.06.2021.

17.06.2021 Aktuality , Novinky

Riadne valné zhromaždenie 2022

Vážení akcionári Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., predstavenstvo spoločnosti zvolalo pozvánkou č. 2338/2022-105.00 zo dňa 10.05.2022 v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka a ustanovením Článku VIII.

10.05.2022 Aktuality , Novinky

Informácia pre akcionárov (NFP)

Stanovisko k možnosti pomoci akcionárom pri žiadaní o Nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci programového obdobia 2021-2027

23.11.2021 Aktuality , Novinky

Výročná správa 2020

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia za rok 2020.

09.06.2021 Aktuality , Novinky

Uznesenie Predstavenstva spoločnosti

Uznesenie 4a/30.06.2020 Predstavenstva spoločnosti StVS, a. s. Banská Bystrica

30.06.2020 Aktuality , Novinky

Hygienické opatrenia

Hygienické opatrenia pre návštevy StVS, a. s.

15.06.2020 Aktuality , Novinky

Výročná správa 2019

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia za rok 2019.

12.06.2020 Aktuality , Novinky

Valné zhromaždenie - výsledky hlasovania

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia konaného dňa 26.05.2020.

03.06.2020 Aktuality , Novinky

Organizačné opatrenia pre zabezpečenie konania riadneho valného zhromaždenia

Organizačné opatrenia pre zabezpečenie konania riadneho valného zhromaždenia a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

07.05.2020 Aktuality , Novinky

Oznámenie Koronavírus COVID-19

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu vládou SR bude Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska ceste 5, Banská Bystrica fungovať v obmedzenom režime až do odvolania.

16.03.2020 Aktuality , Novinky

Informácia pre akcionárov - VZ

Vážení akcionári, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že dňa 26. mája 2020 (utorok) o 11.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti

09.03.2020 Aktuality , Novinky

Usmernenie pre akcionárov

Usmernenie pre akcionárov StVS, a. s. Banská Bystrica ohľadom žiadostí miest a obcí na zaradenie stavby do IP.

06.02.2020 Aktuality , Novinky

Pravidlá, Štandardy a Dizajn Manuál

V sekcii Projekty sú zverejnené Pravidlá pre odkupovanie infraštruktúrneho majetku, Technické štandardy vodohospodárskych stavieb a Dizajn manuál stavieb

18.07.2019 Aktuality , Novinky

Odpoveď na hromadnú sťažnosť, Trnavá Hora

Odpoveď na hromadnú sťažnosť na zásobovanie pitnou vodou v obci Trnavá Hora

02.07.2019 Aktuality , Novinky

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.05.2019

V súlade s ustanovením § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka a Článku X. bod 10. platných Stanov spoločnosti uverejňujeme výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 28.05.2019.

10.06.2019 Aktuality , Novinky

Výročná správa 2018

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia za rok 2018.

04.06.2019 Aktuality , Novinky

Informácia pre akcionárov

Vážení akcionári, dovoľujeme si Vám oznámiť, že kópia materiálov, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení dňa 28. mája 2019, je uložená k nahliadnutiu na sekretariáte generálneho riaditeľa spoločnosti Stredoslovenská vodár

26.04.2019 Aktuality , Novinky

Informácia pre akcionárov

Vážení akcionári,dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že dňa 28. máj 2019 (utorok) o 11.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti s nasledovným programom:

19.03.2019 Aktuality , Novinky

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia za rok 2017.

12.06.2018 Aktuality , Novinky

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.06.2018

V súlade s ustanovením § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka a Článku X. bod 10. platných Stanov spoločnosti uverejňujeme výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 05.06.2018.

12.06.2018 Aktuality , Novinky

Politika kvality StVS, a.s.

Manažment Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. stanovil politiku kvality, ktorá je v súlade s víziou a stratégiou vrcholového manažmentu o budúcnosti spoločnosti.

12.10.2017 Aktuality , Novinky

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 31.05.2017

V súlade s ustanovením § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka a Článku X. bod 10. platných Stanov spoločnosti uverejňujeme výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 31.05.2017.

15.06.2017 Aktuality , Novinky

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

31.05.2017 Aktuality , Novinky

Valné zhromaždenie StVS, a. s. 2016 - informácia pre akcionárov.

Vážení akcionári, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti navrhované zmeny Stanov spoločnosti ...

28.04.2016 Aktuality , Novinky

Informácia pre akcionárov

Vážení akcionári, v nadväznosti na Vaše žiadosti o realizácie rôznych investícií, rekonštrukcií, či opráv vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry si Vám dovoľujeme dať do pozornosti nasledovné oznámenie.

08.11.2011 Aktuality , Novinky

Ciele rozvoja našej spoločnosti do nasledujúcich rokov

Súčasťou dlhodobého plánu je Obchodný zámer spoločnosti do roku 2036, ktorý určuje rámec použiteľných zdrojov na obnovu a rozvoj infraštruktúry

22.08.2011 Aktuality , Novinky
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.