• sekretariatstvs.sk
 • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

  Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

  0850 1 1 1 234

Činnosť

Home > O nás > Činnosť

Predmetom činnosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je

 • poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácii a čistiarní odpadových vôd
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
 • prenájom nehnuteľností
 • projektovanie stavieb
 • vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - vodárenské stavby
 • vodohospodárske stavby - zdravotechnické stavby /vodojemy a vodárenské technologické zariadenia/
 • vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby
 • vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda/
 • vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda, odpadová voda/
 • inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu:
  • obstarávanie prác a dodávok
  • vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
  • rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
 • výroba elektriny, rozvod elektriny
 • vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
 • prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
 • prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
 • výskum v oblasti technických a prírodných vied

 

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.