• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Inzercia

Home > Inzercia

Nehnuteľnosti v k.ú. Dolný Harmanec

Nehnuteľný majetok

Predmetom zákazky je predaj nehnuteľnosti Dom pre údržbára, súpisné číslo 111, postavenej na  pozemku KN-C 844/5 a pozemky KN-C č. 844/5, KN-C 844/8, KN-E 509/6, KN-E 509/7.

Nehnuteľnosť predstavuje trojpodlažný objekt na pozemku KN-C č. 844/5. Základy sú betónové. Murivo je z tehál hr. 45 cm. Vonkajšie omietky sú brizolitové v prízemí, v podkroví je drevený obklad. Vnútorné omietku sú štukové hladké. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Krov sedlový z krytinou s betónovej škridle. Dvere drevené rámové, okná drevené zdvojené, podlahy obytných miestností v prízemí bukové parkety, v podkroví betónové s krytinou PVC v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Kúrenie lokálne elektrickými konvektormi. Rozvod studenej a teplej vody v plastovom potrubí, zdroj teplej vody je demontovaný, Kanalizácia v kameninovom potrubí. Elektorinštalácia svetelná a motorická, el. rozvádzač s ističmi. Zariaďovacie predmety 2x WC kombi, sprchoví kút, umývadlo, batérie.

Lehota na predkladanie ponúk: 15.11.2020 v čase do 10:00 hod. 

Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.