• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Inzercia

Home > Inzercia > Hnuteľný majetok

Nákladné motorové vozidlo Praga V3S - S – trojstranný sklápač

Hnuteľný majetok

Ide o nákladné motorové vozidlo. Vozidlo je pojazdné. Vozidlo je fyzicky a morálne opotrebené zodpovedajúce roku výroby a najazdeným kilometrom. Na karosérii sa prejavuje korózia. Na vozidle sú obuté ojazdené pneumatiky s približne 30% dezénom. Vozidlo je dočasne odhlásené na DI do 03.08.2022.

Lehota na predkladanie ponúk: 08.10.2021 v čase do 10.00 hod. 

Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch

Nákladné motorové vozidlo TATRA 815 P 13 26 208 6x6.2

Hnuteľný majetok

Ide o nákladné motorové vozidlo. Vozidlo je nepojazdné, má nefunkčný motor. Vozidlo je fyzicky a morálne opotrebené, má nefunkčné brzdy, na karosérii sa prejavuje znateľná korózia. Cisternu nemožno použiť ako tlakovú nádobu, má prehrdzavené priečky. Na strednej náprave je zohnutá nohavica, z vývevy (podtlakové čerpadlo) tečie olej. Sedačky sú značne opotrebené. Na vozidle sú obuté pomerne dosť ojazdené pneumatiky a chýbajú batérie. Vozidlo je dočasne vyradené z evidencie na DI do dňa 08.09.2022.

Lehota na predkladanie ponúk: 08.10.2021 v čase do 10.00 hod. 

Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch

Nákladné motorové vozidlo TATRA 815 P 13 27 208 6x6.2

Hnuteľný majetok

Ide o nákladné motorové vozidlo. Vozidlo je pojazdné. Vozidlo je fyzicky a morálne opotrebené, úmerne k roku výroby a najazdeným kilometrom. Zhruba pred piatimi rokmi bola vymenená kabína vodiča a približne pred tromi rokmi bola vykonaná generálka motora. Na vozidle sú nefunkčné brzdy – nebrzdí predná náprava, poškodené sú kardanové kríže a  predné tlmiče sú na konci životnosti. Tečie nádrž na vodu a má nefunkčné čerpadlo. Pri rýchlosti 60 km/hod trasie celým vozidlom. Na vozidle sú obuté pneumatiky s takmer 50% dezénom. Vozidlo je dočasne odhlásené na DI do 06.06.2022.

Lehota na predkladanie ponúk: 08.10.2021 v čase do 10.00 hod.

Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch

Časť kanalizácie vrátane dvoch šácht, k. ú. Lučenec

Hnuteľný majetok

Predmetom zákazky je predaj hnuteľného majetku: kanalizácie DN 300 v dĺžke 60,8 m vrátane dvoch šácht, postavenej na  pozemku KN-C 4358/1  k. ú. Lučenec.

Právna a technická dokumentácia k predmetnému majetku sa nezachovala a  vzhľadom na zanedbanú údržbu, nerentabilnosť jeho opráv, skutočnosť, že už niekoľko rokov nie je využívaný, chátra a jeho funkčnosť je nejasná, si tento majetok vyžaduje komplexnú opravu, resp. obnovu, pre jeho opätovné využívanie.

Nepoužívané kanalizačné potrubie DN 300 sa nachádza na nevysporiadom pozemku KN-C parc. č. 4358/1 v kat. území Lučenec obce Lučenec, ktorého Predávajúci nie je vlastníkom, a ku ktorému nie je za týmto účelom ani zriadené vecné bremeno.

Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2021 v čase do 10.00 hod. 

Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.