• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

O nás

Home > O nás

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Sídlo spoločnosti: Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica

Právna forma: akciová spoločnosť

Založenie spoločnosti: Spoločnosť bola založená dňa 12.08.2002 v zmysle §§ 154, 172, 175 Obchodného zákonníka zakladateľskou listinou o založení spoločnosti spísanou formou Notárskej zápisnice N 653/2002 Nz 648/2002 zo dňa 12.08.2002. Spoločnosť je právnym nástupcom, bez likvidácie zrušeného štátneho podniku Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, IČO: 0015678 v celom rozsahu.

Vznik spoločnosti: Spoločnosť vznikla dňom 01.09.2002 jej zápisom do obchodného registra.

Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka číslo 705/S.

Identifikačné číslo (IČO): 36056006

Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, a ktorej akcie neboli obchodované na trhu cenných papierov. 

Základné imanie spoločnosti je 147 472 314.- €. Základné imanie je rozdelené na 4 337 421 akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 34.- €.  

Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na meno. 

Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára spoločnosti. To neplatí pre prevod akcií z majetku zakladateľa spoločnosti na základe rozhodnutia o privatizácii vydaného podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Z celkového počtu 4 337 421 akcií vlastia obce a mestá 100 % akcií spoločnosti.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.