• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

O nás

Home > O nás

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Sídlo spoločnosti: Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica

Právna forma: akciová spoločnosť

Založenie spoločnosti: Spoločnosť bola založená dňa 12.08.2002 v zmysle §§ 154, 172, 175 Obchodného zákonníka zakladateľskou listinou o založení spoločnosti spísanou formou Notárskej zápisnice N 653/2002 Nz 648/2002 zo dňa 12.08.2002. Spoločnosť je právnym nástupcom, bez likvidácie zrušeného štátneho podniku Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, IČO: 0015678 v celom rozsahu.

Vznik spoločnosti: Spoločnosť vznikla dňom 01.09.2002 jej zápisom do obchodného registra.

Zápis v obchodnom registri: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka číslo 705/S.

Identifikačné číslo (IČO): 36056006

Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, a ktorej akcie neboli obchodované na trhu cenných papierov. 

Základné imanie spoločnosti je 177 834 261.- €. Základné imanie je rozdelené na 4 337 421 akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 41.- €.  

Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na meno. 

Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára spoločnosti. To neplatí pre nadobúdanie vlastných akcií spoločnosťou alebo osobou konajúcou vo vlastnom mene a na účet spoločnosti podľa č. IV. ods. 5. stanov spoločnosti.

Z celkového počtu 4 337 421 akcií vlastia obce a mestá 100 % akcií spoločnosti.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.