• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.11.2020 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. B/9000879/131/19 - "Kremnica ÚV, kalová koncovka" [0.00]
06.11.2020 -Z- Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. B/9000907/48/14 - "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" [0.00]
06.11.2020 -F- Faktúry za 10/2020 [0.00]
09.11.2020 -Z- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC121/122-2015/19 - "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" - dodatok č. 9 - https://www.crz.gov.sk/5089096-sk/dodatok-c-9/ [0.00]
09.11.2020 -Z- Zmluva č. 6000231/0281/2020 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - VV - "Prívodné potrubie DN 200 Prša - Buzitka - Veľké Dravce" [38992.00]
09.11.2020 -Z- Zmluva o dielo č. P/9001116/108/20 - "Banská Bystrica, ulica Lipová, kanalizácia" [4560.00]
09.11.2020 -Z- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC121/122-2015/36 - "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" - dodatok č. 10 - https://www.crz.gov.sk/5075436-sk/dodatok-c10/ [0.00]
10.11.2020 -Z- Zmluva č. OVS/9000870/91/20 o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" [0.00]
12.11.2020 -Z- Zmluva č. OVS/9000834/81/20 o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry "Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie" [0.00]
12.11.2020 -Z- Zmluva č. 6000237/0940/2020 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy „Lokalita 5 RD – ul. J. Kráľa Veľký Krtíš, parc. č. 152/1, 3263/8, 3263/9, 3263/10, 3263/11, 3263/12, Rozšírenie verejného vodovodu“ [35.00]
13.11.2020 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC122-2018-47/02/HM/92 - "Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec" - https://www.crz.gov.sk/zmluva/5079402/ [8540091.63]
18.11.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena M/9000954/1039/2020 "Brezno - prepojenie na VDJ Podkoreňová" [1008.00]
20.11.2020 -Z- Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia, Dodatok č. 4 [0.00]
20.11.2020 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000827/1064/2020 "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" [107.00]
23.11.2020 -Z- Kúpna zmluva č. 6000235/0759/2020 kú Zvolenská Slatina - "Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd" [35.00]
23.11.2020 -Z- Kúpna zmluva č. T/109/20 - SWITCH-e [14320.80]
24.11.2020 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0183/2019, Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV [1205.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.