• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
03.06.2019 -Z- "Handlová - ul. 29.augusta, rekonštrukcia vodovodu" - práce [19912.63]
03.06.2019 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácie počas 23. ročníka Detského folkrónneho festivalu „Zdola ponického mlyna“ v dňoch 8.-9.6.2019 [200.00]
04.06.2019 -F- Faktúry za 05/2019 [0.00]
05.06.2019 --1- Zabezpečenie reklamy a propagácie počas 23. ročníka Detského folkrónneho festivalu „Zdola ponického mlyna“ v dňoch 8.-9.6.2019 [0.00]
05.06.2019 --1- Zabezpečenie reklamy a propagácie počas 23. ročníka Detského folkrónneho festivalu „Zdola ponického mlyna“ v dňoch 8.-9.6.2019 [0.00]
05.06.2019 --1- Zabezpečenie reklamy a propagácie počas 23. ročníka Detského folkrónneho festivalu „Zdola ponického mlyna“ v dňoch 8.-9.6.2019 [0.00]
10.06.2019 -Z- "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a stavebné práce - Dodatok 2 [0.00]
12.06.2019 -Z- "Vypracovanie prevádzkových poriadkov pre rok 2019" [121642.00]
12.06.2019 -Z- "Handlová - ul. 29. augusta, rekonštrukcia vodovodu" [986.00]
12.06.2019 -Z- "Aglomerácia Valaská: Valaská, Hronec - odkanalizovanie" - nadobudnutie majetku za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pre ČOV v rámci stavby v k.ú. Valaská [5957.00]
13.06.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie vecného bremena v k.ú. Bukovina, obce Bzenica z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu HDPE, DN 110mm v rámci stavby [11.30]
13.06.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie vecného bremena v k.ú. Bukovina, obce Bzenica z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu HDPE, DN 110mm v rámci stavby [39.60]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.