• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.09.2021 -Z- Kúpna zmluva č. M/9000583/1134/2021 - kú Horná Ves - "Kremnica - kanalizácia a ČOV" [459.25]
06.09.2021 -Z- Zmluva č. 6000252/1151/2021 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy "Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou – 3. stavba, SO-3.13 rozvodné potrubie Čeláre – dostavba verejného vodovodu" [35.00]
06.09.2021 -F- Faktúry za 08/2021 [0.00]
07.09.2021 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0912/2020 - nadobudnutie hnuteľného majetku v k.ú. Svätý Anton v podiele 1/21 [132.80]
08.09.2021 -Z- Kúpna zmluva č. M/9000583/1133/2021 - pozemok kú Horná Ves "Kremnica - kanalizácia a ČOV" [2822.00]
10.09.2021 -Z- Zmluva č. OVS/9000762/80/21 o nájme vodárenskej infraštruktúry a o poskytovaní služieb... "Napojenie obce Pitelová, časť Dolina - vodovod" [0.00]
10.09.2021 -Z- Zmluva č. OVS/9000801/79/21 o nájme vodárenskej infraštruktúry a o poskytovaní služieb... "Gregorova Vieska - verejný vodovod" [0.00]
16.09.2021 -Z- "Banská Bystrica-MPV, VDJ Pršianska terasa IV. tlakové pásmo" - Kúpna zmluva M/200010/1147/2021 - nehnuteľnosti v k.ú. Radvaň [8829.00]
20.09.2021 -Z- "VDJ Cinobaňa 2x400m3 - rekonštrukcia" - Kúpna zmluva M/9001084/0925/2020, k.ú. Cinobaňa [118.16]
20.09.2021 -Z- "VDJ Cinobaňa 2x400m3 - rekonštrukcia" - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena M/9001084/1050/2020, k.ú. Cinobaňa [1.74]
20.09.2021 -Z- "VDJ Cinobaňa 2x400m3 - rekonštrukcia" - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena M/9001084/1054/2020, k.ú. Cinobaňa [0.58]
20.09.2021 -Z- "VDJ Cinobaňa 2x400m3 - rekonštrukcia" - Kúpna zmluva M/9001084/0925/2020, k.ú. Cinobaňa [42.89]
21.09.2021 -Z- Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia [16500000.00]
21.09.2021 -Z- Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia, stavebný dozor [60000.00]
22.09.2021 -Z- Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia, dodatok č. 1 [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.