• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.04.2012 -Z- "Banská Štiavnica, Spojná ulica - rozšírenie verejného vodovodu" - zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu verejného vodovodu v dĺžke 149,5 m [10500.00]
03.04.2012 -Z- Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku v k.ú. Detva [0.00]
05.04.2012 -Z- Poskytnutie úveru [10000.00]
10.04.2012 -Z- Zámena pozemkov v kat. území B: Bystrica, CKN parc. číslo 542/25 a CKN parc. číslo 542/26 a CKN parc. číslo 542/23 [11601.20]
10.04.2012 -Z- Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" - geodetické zameranie [24900.00]
10.04.2012 -Z- "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" - stavebné práce [3464170.14]
10.04.2012 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora na stavbe: "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" [165100.00]
10.04.2012 -Z- Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" - inžiniersko-projektové činnosti [174900.00]
10.04.2012 -Z- Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa - archeologický výskum [140432.00]
10.04.2012 -Z- Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu investičnej akcie "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" [122915.00]
12.04.2012 -Z- Bonifikácia - vrátenie časti poistného za priaznivý škodový priebeh [0.00]
17.04.2012 -Z- Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu investičnej akcie "Krupina - kanalizácia a ČOV" [176040.00]
17.04.2012 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom v k.ú. Kostolná Ves na ochranu verejného vodovodu PE DN/OD/110 [2300.00]
17.04.2012 -Z- Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č. 6/ZF/2009 zo dňa 29.05.2009 [0.00]
17.04.2012 -Z- Dodatok č. 4 k Zmluve o úvere č. 10/ZF/2006 zo dňa 2.1.2007 [0.00]
17.04.2012 -Z- Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu investičnej akcie "Kremnica - kanalizácia a ČOV" [110840.00]
17.04.2012 -Z- Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu investičnej akcie "Donovaly - Doplňujúci vodný zdroj a rozšírenie vodovodu" [151968.00]
17.04.2012 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Dolná Ždaňa" [171802.00]
17.04.2012 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora "Tuhár - vodovod" [119750.00]
17.04.2012 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora "Poltár - kanalizácia a intenzifikácia ČOV" [144600.00]
17.04.2012 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Lovča" [149100.00]
18.04.2012 -Z- Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu investičnej akcie "Tuhár - vodovod" [78260.00]
18.04.2012 -Z- Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu investičnej akcie "Poltár - kanalizácia a intenzifikácia ČOV" [99900.00]
18.04.2012 -Z- Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu investičnej akcie "Halič - kanalizácia a rozšírenie ČOV" [176040.00]
18.04.2012 -Z- Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu investičnej akcie "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Dolná Ždaňa" [121975.00]
18.04.2012 -Z- Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu investičnej akcie "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Lovča" [109800.00]
19.04.2012 -Z- "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Lovča" - inžiniersko-projektové činnosti [150400.00]
19.04.2012 -Z- "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Dolná Ždaňa" - inžiniersko-projektové činnosti [167300.00]
19.04.2012 -Z- "Kremnica - kanalizácia a ČOV" - inžiniersko-projektové činnosti [83497.60]
19.04.2012 -Z- "Halič - kanalizácia a rozšírenie ČOV" - inžiniersko-projektové činnosti [105960.00]
19.04.2012 -Z- "Tuhár - vodovod" - inžiniersko-projektové činnosti [111900.00]
19.04.2012 -Z- "Krupina - kanalizácia a ČOV" - inžiniersko-projektové činnosti [156218.00]
19.04.2012 -Z- "Donovaly - Doplňujúci vodný zdroj a rozšírenie vodovodu" - inžiniersko-projektové činnosti [66100.00]
23.04.2012 -Z- "Tuhár - vodovod" – vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel do pôvodného stavu [28132.01]
23.04.2012 -Z- "Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča – časť Dolná Ždaňa" – vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel do pôvodného stavu [60037.20]
23.04.2012 -Z- "Donovaly – Doplňujúci vodný zdroj a rozšírenie vodovodu" – vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel do pôvodného stavu a rekultivácia lesných pozemkov [41892.92]
23.04.2012 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora na stavbe "Kremnica - kanalizácia a ČOV" [190300.00]
23.04.2012 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora na stavbe "Donovaly - Doplňujúci vodný zdroj a rozšírenie vodovodu" [190580.00]
24.04.2012 -Z- Donovaly - Doplňujúci vodný zdroj a rozšírenie vodovodu - stavebné práce [4616525.87]
24.04.2012 -Z- Tuhár - vodovod - stavebné práce [2825830.59]
24.04.2012 -Z- Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča – časť Dolná Ždaňa - stavebné práce [4190292.56]
24.04.2012 -Z- Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča – časť Lovča- stavebné práce [3029320.38]
30.04.2012 -Z- Predaj motorového vozidla [833.33]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.