• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.06.2012 -Z- Halič - kanalizácia a rozšírenie ČOV - archeologický výskum [179800.00]
01.06.2012 -Z- Poltár - kanalizácia a intenzifikácia ČOV - archeologický výskum [99860.00]
01.06.2012 -Z- "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Dolná Ždaňa - archeologický výskum" [130376.00]
01.06.2012 -Z- "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Lovča - archeologický výskum" [139208.00]
01.06.2012 -Z- Kremnica - kanalizácia a ČOV - archeologický výskum [159920.00]
01.06.2012 -Z- Krupina - kanalizácia a ČOV - archeologický výskum [189520.00]
04.06.2012 -Z- "Banská Bystrica - inžinierske siete pre obytný súbor Graniar" - prevádzkové poriadky [1252.00]
04.06.2012 -Z- "Málinec, úpravňa vody - dodávka a montáž ÚV žiariča" - technická pomoc [837.00]
04.06.2012 -Z- Majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno II. etapa [108.00]
04.06.2012 -Z- Majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno II. etapa [186.00]
04.06.2012 -Z- Majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno II. etapa [162.00]
04.06.2012 -Z- Majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno II. etapa [162.00]
04.06.2012 -Z- Majetkoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno II. etapa [504.00]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [11.50]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [30.80]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [30.80]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [30.80]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [92.50]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [25.70]
06.06.2012 -Z- Predaj motorového vozidla [300.00]
06.06.2012 -Z- "Lučenec, ul. Jirásková - kanalizácia" - geodetické práce [804.00]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [11.50]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [23.10]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [15.40]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [411.00]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [1027.50]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [205.50]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno [738.00]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [15.40]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [30.80]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [69.40]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [1752.50]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [154.20]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [23.10]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [1833.00]
06.06.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [277.50]
11.06.2012 -Z- VDJ Modrý Kameň - predĺženie prívodu vody z DVZ Plachtince [64348.74]
12.06.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe [520.00]
13.06.2012 -Z- Predaj motorového vozidla [160.00]
13.06.2012 -Z- Predaj motorového vozidla [166.67]
15.06.2012 -Z- Predaj motorového vozidla [1010.00]
15.06.2012 -Z- "ČOV Brezno - protipovodňová ochrana" - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie [1375.50]
19.06.2012 -Z- Audit účtovnej závierky za rok 2012 [19500.00]
20.06.2012 -Z- Pripojenie do siete Slovanet [505.00]
20.06.2012 -Z- Dodatok č.1 k zmluve SD/9000591-2/53/11 "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" [0.00]
21.06.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena k pozemku KNE parc. číslo 1775/1 a KNE parc. číslo 1775/2 v kat. území Veľká Lúka obce Veľká Lúka [0.00]
22.06.2012 -Z- Banská Štiavnica, ul. SNP - geodetické zameranie trasy a pásma ochrany verejného vodovodu [455.00]
25.06.2012 -Z- Predaj vozidla UNC 060 [2110.00]
28.06.2012 -Z- Zmluva o nájme a prevádzke infraštruktúry "Rimavské Brezovo - vodovod" [0.00]
29.06.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena k pozemkom KNC parc. číslo 130/21, 130/22, 130/23, 457/1, 457/2, 457/4, 457/5, 457/6, 654/1, 655, 656/51, 784/2, 121 a KNE parc. číslo 388, 706/1, 710, 804/2 v kat. území Lesenice obce Lesenice [0.00]
29.06.2012 -Z- "Majetkovo-právne vysporiadanie objektov v okrese Brezno" - dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve [0.00]

"Majetkovo-právne vysporiadanie objektov v okrese Brezno" - dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

Dátum uzavretia: 29.06.2012
Dátum zverejnenia: 29.06.2012
Označenie zmluvy: Dodatok č. 1 k Madátnej zmluve č. P/156/11
Druhý účastník zmluvy: StVS - servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, B. Bystrica
Cena: 0.00 € dľa zmluvy
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.