• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.08.2012 -F- Faktúry 07/2012 [0.00]
01.08.2012 -Z- "Zvolen, Lukové ČOV - prepojenie obtoku pred merný objekt" [6783.99]
02.08.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe [70.00]
02.08.2012 -Z- "Lučenec - ul. Jirásková, kanalizácia" - projektová dokumentácia [1722.00]
02.08.2012 -Z- Prenájom časti stavby oplotenia v k. ú. Brezno [250.00]
06.08.2012 -Z- "Hriňová - verejná kanalizácia, odľahčovacie komory" - projektová dokumentácia [4505.00]
06.08.2012 -Z- Predaj motorového vozidla Tatra T815 [4810.00]
06.08.2012 -Z- Kúpa nehnuteľnosti v kat. území Veľký Krtíš [42947.00]
06.08.2012 -Z- Prenájom nehnuteľnosti v kat. území Veľký Krtíš [3656.00]
07.08.2012 -Z- "Bzenica - vodovod - časť Bukovina" - projektová dokumentácia [3048.00]
09.08.2012 -Z- ČOV Handlová - posúdenie stavu kalového a plynového hospodárstva [907.60]
13.08.2012 -Z- Motorové vozidlo KIA Sportage 2,0 [21996.66]
13.08.2012 -Z- Motorové vozidlo KIA Sportage 2,0 [21996.66]
13.08.2012 -Z- Bojnice - Rybníčky, Účelová komunikácia s rozvodmi inžinierských sietí, časť "A" ako jej SO 1.3.1 Rozvod vody - vetva A - verejný rozvod [35.00]
13.08.2012 -Z- "ÚV Tornaľa - rekonštrukcia technológie na zníženie Mn" - poloprevádzkové skúšky, projektová dokumentácia [8500.00]
13.08.2012 -Z- "Pliešovce - nová IBV, lokalita Špitál - Hrádok" SO 01 - Vodovod [35.00]
13.08.2012 -Z- Slovenská Ľupča, Biotika - elektrická prípojka k ČS a VDJ - prenájom pozemkov [138.00]
13.08.2012 -Z- Slovenská Ľupča, Biotika - elektrická prípojka k ČS a VDJ - prenájom pozemkov [1.00]
13.08.2012 -Z- "Podbrezová ČOV - intenzifikácia" - projekt pre stavebné konanie [13819.00]
14.08.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe - B.Bystrica-Sústava na likvidáciu odpadových vôd ISPA [1325.00]
15.08.2012 -Z- Prenájom časti cestných telies v k. ú. Tajov [639.60]
20.08.2012 -Z- Zmluva o použití zmenky "Brezno - kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí" [132298.82]
20.08.2012 -Z- "ČOV Žarnovica - VN Prípojka" - projektová dokumentácia [4785.00]
20.08.2012 -Z- "Prochot - vybudovanie prívodu z vrtu" - projektová dokumentácia, prevádzkový poriadok [4620.00]
21.08.2012 -Z- "Dispozičné úpravy v budove StVS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica - jedáleň" [28965.70]
21.08.2012 -Z- Dodatok č.1 k zmluve B/9000749/162/11 "Nová Baňa - kanalizácia, odľahčovací objekt" [0.00]
22.08.2012 -Z- Dodávka a montáž okien - AB StVS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica [105770.02]
23.08.2012 -Z- Dodatok č.1 k zmluve B/9000435/9/11 "Brezno - zrušenie výustí II. etapa" [772471.01]
24.08.2012 -Z- "Jastrabá - čerpacia stanica" - projektová dokumentácia [2439.00]
24.08.2012 -Z- "Kordíky - rozšírenie akumulácie vodojemu" - projektová dokumentácia [8650.00]
27.08.2012 -Z- Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena kú Lesenice Obce Lesenice [0.00]
28.08.2012 -Z- Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu [0.00]
28.08.2012 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno [24.00]
28.08.2012 -Z- "Handlová - verejná kanalizácia, odľahčovacie komory" - projektová dokumentácia [9288.00]
28.08.2012 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno [48.00]
28.08.2012 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno [24.00]
31.08.2012 -Z- Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - B.Bystrica, Pršianska Terasa [35.00]
31.08.2012 -Z- "Polomka - rekonštrukcia vodovodu - Komenského ulica" - prevádzkový poriadok [810.00]
31.08.2012 -Z- "Brezno - verejná kanalizácia, odľahčovacie komory" - projektová dokumentácia [4964.00]
31.08.2012 -F- Faktúry 08/2012 [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.