• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
03.09.2012 -Z- "Malinec, úpravňa vody - dodávka a montáž ÚV žiariča" - projektová dokumentácia [2160.00]
05.09.2012 -Z- Detva, ul. Partizánska - verejná kanalizácia, OS a OK na zberači K1 - projektová dokumentácia [2241.00]
05.09.2012 -Z- Čierny Balog, časť Komov - vodojem a PHO - projektová dokumentácia [3828.00]
06.09.2012 -Z- Dohoda o poskytnutí finančnej náhrady za zlikvidovaný majetok [156640.00]
06.09.2012 -Z- Odkúpenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie k. ú. Prievidza [21632.30]
07.09.2012 -Z- Doplnenie kamerového systému [2931.00]
10.09.2012 -Z- "Zvolen, Lukové ČOV - prepojenie obtoku pred merný objekt" - technický dozor [493.00]
10.09.2012 -Z- "Slovenská Ľupča, Biotika - elektrická prípojka k ČS a VDJ" - stavebný dozor [754.00]
14.09.2012 -Z- Dodatok č.1 k zmluve P/9000591-2/56/11 "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" - IPČ [0.00]
14.09.2012 -Z- Dodatok č.1 k zmluve P/9000591-2/87/11 "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" - AV [0.00]
14.09.2012 -Z- "IBV Riečka - Nevoľné, SO 05 kanalizácia, SO 06 ČOV, SO 08 vodovod" - prevádzkový poriadok [2716.00]
14.09.2012 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve č. P/9000591-2/72/11 "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" - GZ [0.00]
17.09.2012 -Z- "Slovenská Ľupča, Biotika - elektrická prípojka k ČS a VDJ" [18154.22]
17.09.2012 -Z- "Detva - verejná kanalizácia, rekonštrukcia a rozšírenie stokovej siete" [72491.26]
17.09.2012 -Z- Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - "Banská Štiavnica - Belianska ulica - predĺženie verejného vodovodu" [14000.14]
19.09.2012 -Z- "Banská Bystrica - inžinierske siete pre obytný súbor Graniar" - geometrický plán [1890.00]
20.09.2012 -Z- Kúpa zostávajúceho rozsahu stavby „ Handlová – Nová lehota, verejný vodovod“ [16596.96]
20.09.2012 -Z- "Detva - verejná kanalizácia, rekonštrukcia a rozšírenie stokovej siete" - stavebný dozor [2900.00]
24.09.2012 -Z- Dodatok č.2 k zmluve č. P/9000591-2/53/11 o poskytovaní služieb stavebného dozora na stavbe "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" [0.00]
24.09.2012 -Z- Rámcová kúpna zmluva na dodávku hygienických potrieb [0.00]
24.09.2012 -Z- "Rimavská Sobota, ulica Mládežnícka - rekonštrukcia verejnej kanalizácie" - projektová dokumentácia [965.00]
24.09.2012 -Z- Dodatok č.1 k zmluve B/9000951-2/24/11 "Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča - časť Horná Ždaňa" - SP [0.00]
28.09.2012 -Z- Zabezpečenie ochrany objektu ÚV Mikušovce [155.00]
28.09.2012 -Z- "Dodávka a montáž okien - južná strana AB StVS, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica" [7525.00]
28.09.2012 -Z- "Málinec, úpravňa vody - dodávka a montáž ÚV žiariča" [39500.00]
28.09.2012 -Z- "Majetkovo-právne vysporiadanie objektov v okrese Brezno II. etapa" - dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.