• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.10.2012 -F- Faktúry za 09/2012 [0.00]
02.10.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe - "Banská Bystrica - Sústava na likvidáciu odpadových vôd" [180.00]
02.10.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe - "Banská Bystrica - Sústava na likvidáciu odpadových vôd" [180.00]
02.10.2012 -Z- Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry [13900000.00]
05.10.2012 -Z- Doplnenie kamerového systému [3527.04]
09.10.2012 -Z- Predaj nehnuteľnosti v k.ú. Modrý Kameň - VDJ a pozemok [401.00]
10.10.2012 -Z- "Banská Štiavnica, ČS Hájik - elektrická prípojka" [5873.92]
10.10.2012 -Z- Predaj motorového vozidla Avia A21 F [250.00]
10.10.2012 -Z- Predaj motorového vozidla Avia A31 T-N-SODG/M2 [691.67]
10.10.2012 -Z- "Pohorelá - splašková kanalizácia - III. stavba - SO 01 - časť rekonštrukcia vodovodu a IV. stavba - SO 03 rekonštrukcia vodovodu" - geometrický plán [1672.00]
11.10.2012 -Z- Predaj nehnuteľnosti v k.ú. Podbrezová - VDJ zemný [105.00]
12.10.2012 -Z- Predaj motorového vozidla Opel Astra [3500.00]
15.10.2012 -Z- "Úpravňa vody Pohronský Bukovec - legalizácia" - projektová dokumentácia [861.00]
16.10.2012 -Z- "Nová Baňa - kanalizácia, odľahčovací objekt" - prevádzkový poriadok [5410.00]
16.10.2012 -Z- "Rimavská Sobota - ČOV, separátor piesku" - projektová dokumentácia [2943.00]
16.10.2012 -Z- Predaj motorového vozidla Opel Astra [2074.12]
17.10.2012 -Z- "Banská Bystrica - Inžinierske siete pre obytný súbor Graniar - montáž koncových hydrantov IS" [2260.02]
19.10.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [102.00]
19.10.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [102.00]
19.10.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [612.00]
19.10.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [612.00]
19.10.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [204.00]
19.10.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [612.00]
19.10.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [102.00]
19.10.2012 -Z- "Dispozičné úpravy v budove StVS, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica - jedáleň" - Dodatok č.1 [1501.69]
24.10.2012 -Z- Predaj motorového vozidla Toyota Land Cruiser [17000.00]
26.10.2012 -Z- Cestovné poistenie [258.70]
29.10.2012 -Z- "VDJ Modrý Kameň - predĺženie prívodu z DVZ Plachtince" [0.00]
29.10.2012 -Z- "Zombor - vodovodné prípojky" [3499.63]
30.10.2012 -Z- "Brusno pod Dubinkou - vodovod" [3386.89]
30.10.2012 -Z- "Brezno - verejná kanalizácia, odľahčovacie komory" [0.00]
30.10.2012 -Z- Stavebný dozor "Banská Štiavnica, ČS Hájik - elektrická prípojka" [1566.00]
31.10.2012 -Z- "Technická vybavenosť lokality Nad amfiteátrom - II. etapa" - SO 02, SO 04 [60374.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.