• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
03.12.2012 -F- Faktúry za 11/2012 [0.00]
03.12.2012 -Z- "Tisovec - verejná kanalizácia, odľahčovacie komory" - stavebný dozor [3103.00]
03.12.2012 -Z- "Rekonštrukcia vodovodu na ul. 1. mája vo Vidinej" [2495.18]
03.12.2012 -Z- "Priechod ČOV - prípravné práce na technológii pred stustením do skúšobnej prevádzky" [8508.00]
03.12.2012 -Z- Odpredaj pozemku v kat. území Kostiviarska obce Banská Bystrica [1700.00]
03.12.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena k pozemkom KNC 4814/1, 4814/3 v kat. území Nová Baňa obce Nová Baňa [216.19]
05.12.2012 -Z- "Zvolen - verejná kanalizácia, odľahčovacie komory" - dokumentácia [4800.00]
06.12.2012 -Z- Trvalá vysvetľujúca tabuľa "Tajov - kanalizácia" [1450.00]
06.12.2012 -Z- MPV vodárenských objektov v okrese Zvolen [628.50]
07.12.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Brezno II. etapa [5559.00]
10.12.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena k pozemku KN-E p.č. 3191 v kat. území Lučenec [0.00]
10.12.2012 -Z- Odpredaj kanalizačnej výuste č. 4 do recipientu Hron v meste Brezno [35.00]
11.12.2012 -Z- Predaj pracovného stroja JCB 4CX [8820.00]
13.12.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [588.00]
13.12.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [588.00]
13.12.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [950.00]
13.12.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [66.30]
14.12.2012 -Z- "HIM a NHIM - objekty telemetrie" - dodatok č.1 k zmluve B/104/12 [40004.00]
14.12.2012 -Z- Predaj motorového vozidla Tatra UDS 114 [3000.00]
14.12.2012 -Z- "ČOV Brezno - protipovodňová ochrana" - stavebný dozor [1508.00]
17.12.2012 -Z- Poskytnutie motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet [0.00]
17.12.2012 -Z- Zriadenie vecného bremena k pozemkom KNC p.č. 3088/1 a 3088/2 v kat. území Fiľakovo [200.00]
17.12.2012 -Z- Predaj motorovaho vozidla WV TOUAREG [6750.00]
17.12.2012 -Z- Predaj motorovaho vozidla Toyota Land Cruiser [13500.00]
17.12.2012 -Z- Zmluva o podmienkach budúceho odkúpenia Rozšírenia verejného vodovodu - Vodojem a zosilovacia stanica stavby „Kľačno – Novostavba 18 rodinných domov“ [58342.71]
18.12.2012 -Z- Malachov - vodovod - zmluva o zriadení vecného bremena [1525.00]
18.12.2012 -Z- Malachov - vodovod - zmluva o zriadení vecného bremena [460.00]
18.12.2012 -Z- Malachov - vodovod - zmluva o zriadení vecného bremena [140.00]
18.12.2012 -Z- MPV vodárenských objektov v okrese Zvolen [157.10]
19.12.2012 -Z- Odpredaj motorového vozidla AVIA A31 [233.33]
19.12.2012 -Z- "Majetkovo-právne vysporiadanie okres Zvolen, Žiar nad Hronom a Detva" - dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve [0.00]
19.12.2012 -Z- Reklamná tabuľa - Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča – časť Horná Ždaňa [2998.61]
20.12.2012 -Z- "Zvolen - verejná kanalizácia, odľahčovacie komory" - geodetické práce [3000.00]
20.12.2012 -F- Faktúry za 12/2012 (01-10.12.2012) [0.00]
21.12.2012 -Z- Predaj ubytovaceho prívesu [440.00]
21.12.2012 -Z- "Dodávka a inštalácia páskovej knižnice spolu s inštaláciou, konsolidáciou virtuálneho Citrix prostredia" [29330.00]
21.12.2012 -Z- Prenájom nebytových priestorov Dodatok č.6 k Zmluve o nájme č. 01/2009-StVS-servising (účinnosť od 1.1.2013) [12219.58]
21.12.2012 -Z- Majetko právne vysporiadanievodárenských objektov v okrese Brezno II. [41.28]
31.12.2012 -Z- "ČOV Valaská - intenzifikácia" - projektová dokumentácia [16970.00]
31.12.2012 -Z- Prenájom nebytových priestorov [81097.97]
31.12.2012 -Z- Dodatok č. 1 Kolektívnej zmluve na rok 2012 [0.00]

Predaj ubytovaceho prívesu

Dátum uzavretia: 21.12.2012
Dátum zverejnenia: 21.12.2012
Označenie zmluvy: M/51/2012
Druhý účastník zmluvy: Mgr. Zoltán Balla FALCO, Kamnenné Kosihy 147
Cena: 440.00 €
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.