• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.04.2014 -F- Faktúry za 03/2014 [0.00]
01.04.2014 -Z- Kolektívna zmluva 2014 [0.00]
02.04.2014 -Z- "Čierny Balog, časť Komov - vodojem a PHO" - geometrické plány [600.00]
02.04.2014 -Z- "Kanalizácia obce Vidiná, I. etapa" - geometrické plány [1690.00]
04.04.2014 -Z- "Brezno - zrušenie výustí II. etapa" - stavebný dozor - dodatok č. 3 [0.00]
07.04.2014 -Z- "Rimavské Brezovo - vodovod" - práce - dodatok č. 4 [0.00]
07.04.2014 -Z- "Oravce - vodovod a ČS" - projektová dokumentácia [5074.00]
08.04.2014 -Z- "ČOV Handlová - intenzifikácia" - inžiniersko-projektové činnosti - dodatok č. 1 [0.00]
09.04.2014 -Z- ÚV Málinec III. stavba - vodovod. Mýtna, Dobroč, Kotmanová - zásobovanie obcí pitnou vodou. Majetkovoprávne vysporiadanie. [110.70]
10.04.2014 -Z- "Mýto pod Ďumbierom - rekonštrukcia vodovodu" - geometrický plán na zriadenie VB [840.00]
10.04.2014 -Z- "Mýto pod Ďumbierom - rekonštrukcia vodovodu" - geometrický plán [936.00]
14.04.2014 -Z- "Tisovec - intenzifikácia ČOV" - reklamná tabuľa - dodatok č. 1 [0.00]
14.04.2014 -Z- "Tisovec - intenzifikácia ČOV" - stavebný dozor - dodatok č. 2 [0.00]
15.04.2014 -Z- "Prochot - doplňujúci vodný zdroj a prívod z vrtu" - geometrický plán [1100.00]
15.04.2014 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene kú Uľanka, LV 545 [0.00]
16.04.2014 -Z- "Krupina - kanalizácia a ČOV - vytýčenie priestorovej polohy prístupovej cesty k ČOV a oplotenia ČOV" - geometrické práce [775.00]
16.04.2014 -Z- "Handlová, ul. Potočná - splašková kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu" - geometrický plán [665.00]
28.04.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [1028.00]
28.04.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [25095.00]
28.04.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [1316.00]
28.04.2014 -Z- Majetkovo právne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [6715.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.