• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.11.2014 -Z- nájom nebytových priestorov AB StVS, a.s. Banská Bystrica - dodatok č. 9 [0.00]
03.11.2014 -F- Faktúry za 10/2014 [0.00]
03.11.2014 -Z- "ČOV Handlová - intenzifikácia" - trvalá vysvetľujúca tabuľa [390.00]
04.11.2014 -Z- "Podzámčok - výtlačné potrubie, rekonštrukcia úseku križovania trate ŽSR" - práce [26895.03]
04.11.2014 -Z- "ČOV Detva - intenzifikácia" - trvalá vysvetľujúca tabuľa [390.00]
05.11.2014 -Z- kúpna hnuteľného majetku - verejný vodovod "Hypermarket Tesco 4K, Rimavská Sobota" [107068.99]
06.11.2014 -Z- kúpa hnuteľného majetku - verejný vodovod a verejná kanalizácia - kú Radvaň, obce B. Bystrica [35.00]
07.11.2014 -Z- Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie [1473.00]
07.11.2014 -Z- "Hnúšťa, miestna časť Likier - rozšírenie verejného vodovodu" - práce [19500.00]
07.11.2014 -Z- predaj mobilnej bunky [150.00]
10.11.2014 -Z- "Kopírovacie služby" - dodatok č. 1 [0.00]
10.11.2014 -Z- "Hnúšťa, miestna časť Likier - rozšírenie verejného vodovodu" - stavebný dozor [696.00]
11.11.2014 -Z- "Podzámčok - výtlačné potrubie, rekonštrukcia úseku križovania trate ŽSR" - stavebný dozor [1044.00]
12.11.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica. [460.00]
18.11.2014 -Z- Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie [747.00]
18.11.2014 -Z- o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaných služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry „Kanalizácia obce Vidiná“ [0.00]
18.11.2014 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Rimavská Sobota [201.00]
19.11.2014 -Z- "Vyhotovenie geometrických plánov pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a vodárenských objektov v okr. Banská Bystrica, Prievidza a Veľký Krtíš" [8760.00]
20.11.2014 -Z- Častková zmluva o poskytovaní služieb technického dozora - kú Rimavská Sobota, Klenovec, Žiar nad Hronom [7076.00]
21.11.2014 -Z- kúpa verejnej kanalizácie "Malachov splašková kanalizácia - I. etapa" [119800.00]
24.11.2014 -Z- "Lučenec - verejné kanalizácie a odľahčovacie komory - zberače C a D" - projektová dokumentácia [23600.00]
24.11.2014 -Z- "Lučenec - verejné kanalizácie a odľahčovacie komory" - projektová dokumentácia [15396.00]
24.11.2014 -Z- o nájme infraštruktúrneho majetku "Hypermarket TESCO 4K, Rimavská Sobota" [0.00]
24.11.2014 -Z- o nájme infraštruktúrneho majetku "Inžinierske siete Jaseňová ulica, Banská Bystrica" [0.00]
24.11.2014 -Z- "Rekonštrukcia a optimalizácia elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže administratívna budova StVS, a.s., Banská Bystrica" - práce [160239.54]
26.11.2014 -Z- "Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd"- zmluva o zriadení vecného bremena [2010.00]
28.11.2014 -Z- "Architektonická úprava vo vstupnej hale AB StVS, a.s." - práce [4008.70]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.