• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.12.2015 -Z- predaj nehnuteľností k.ú. Kozelník [12000.00]
01.12.2015 -F- Faktúry za 11/2015 [0.00]
01.12.2015 -Z- "Prevádzkový poriadok Badín - rekonštrukcia a rozšírenie ČOV" [1800.00]
01.12.2015 -Z- "Prevádzkový poriadok Oravce - vodovod a ČS" [800.00]
07.12.2015 -Z- "Čierny Balog, odberný objekt surovej vody z Čierneho potoka nad prehrádzkou č. 4, SO 01 Odberný objekt" - práce [20732.93]
07.12.2015 -Z- kúpa zariadení výpočtovej techniky - "HW a SW IP 2015 dodávka a implementácia v prostredí StVS, a.s." [35780.00]
07.12.2015 -Z- „ČOV Žarnovica – VN prípojka“ - kúpa pozemku [4121.00]
10.12.2015 -Z- "Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s." - technický dozor - dodatok č. 1 [0.00]
11.12.2015 -Z- "Rimavská Sobota, Námestie Daxnera - verejná kanalizácia" - zmluva o zriadení vecného bremena, k.ú. Rimavská Sobota [0.00]
14.12.2015 -Z- "Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory - Lehota pod Vtáčnikom, Valaská" - projektová dokumentácia [9957.00]
14.12.2015 -Z- "Kokava nad Rimavicou areál ČOV - majetkovo-právne vysporiadanie" - geometrické plány [2032.50]
15.12.2015 -Z- zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku "Poltár - kanalizácia a intenzifikácia ČOV" [0.00]
15.12.2015 -Z- zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – I. etapa" [0.00]
15.12.2015 -Z- zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku "Aglomerácia Kanianka - kanalizácia" [0.00]
15.12.2015 -Z- zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku "Halič - kanalizácia a rozšírenie ČOV" [0.00]
15.12.2015 -Z- Zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku "Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája" [0.00]
15.12.2015 -Z- Zmluva o použití zmenky "Krupina - kanalizácia a ČOV - archeologický výskum" [18952.00]
15.12.2015 -Z- "Krupina - ČOV - elektročasť pre odberáky" - práce [15966.00]
15.12.2015 -Z- "Opatovce nad Nitrou - kanalizácia" - práce [41985.49]
15.12.2015 -Z- Zmluva o použití zmenky "Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - I. etapa" [23359.00]
15.12.2015 -Z- "Banská Bystrica, prepájanie kanalizačných prípojok realizovaných v ISPA" - práce - dodatok č. 1 [0.00]
15.12.2015 -Z- zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku "Krupina - kanalizácia a ČOV" [0.00]
16.12.2015 -Z- "Banská Štiavnica, Horáková ulica - objekt: Verejný vodovod - rozšírenie" - kúpa verejného vodovodu [35.00]
16.12.2015 -Z- Zmluva o kontokorentnom úvere [12000000.00]
16.12.2015 -Z- 411021695 - poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu [10294.00]
16.12.2015 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva [12000000.00]
17.12.2015 -Z- "Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája" - použitie zmenky k zmluve o poskytovaní služieb na stavbe [1962.84]
17.12.2015 -Z- Zmluva o použití zmenky "Halič - kanalizácia a rozšírenie ČOV - inžiniersko-projektové činnosti" [4200.00]
17.12.2015 -Z- Zmluva o použití zmenky "Halič - kanalizácia a rozšírenie ČOV" - stavebný dozor [11882.96]
17.12.2015 -Z- "Donovaly - Polianka, rekonštrukcia vodovodného potrubia, havarijný stav" - práce [19823.47]
17.12.2015 -Z- "Jergaly ČS - havarijný stav" - práce [2000.00]
17.12.2015 -Z- "Valaská - vodovod, havarijný stav" - práce [74940.51]
17.12.2015 -Z- "Krupina - kanalizácia a ČOV" - použitie zmenky k zmluve o poskytovaní služieb na stavbe [4320.00]
18.12.2015 -Z- predaj motorového vozidla Daewoo Matiz [230.00]
18.12.2015 -Z- predaj zariadenia - Podkop ZK k UNC 060 [533.33]
21.12.2015 -Z- "Harmanec, PSV, ÚV - modernizácia hygienického zabezpečenia pitnej vody" - práce - dodatok č. 1 [23410.00]
21.12.2015 -Z- "Motyčky, PSV, ÚV - modernizácia hygienického zabezpečenia pitnej vody" - práce - dodatok č. 1 [22280.00]
21.12.2015 -Z- "Krupina - ČOV - prietokomer" - práce [5806.90]
21.12.2015 -Z- Zmluva o použití zmenky "Halič - kanalizácia a rozšírenie ČOV - archeologický výskum" [17980.00]
23.12.2015 -Z- nájom nebytových priestorov - dodatok č. 6 [0.00]
28.12.2015 -Z- predaj motorového vozidla - Opel Corsa 1,2i Family [220.00]
29.12.2015 -Z- predaj motorového vozidla - Avia D75-N [3125.00]
29.12.2015 -Z- predaj zariadenia - Vysokozdvižný vozík DVHM 2522.N [875.00]
31.12.2015 -Z- o prenájme nebytových priestorov AB - dodatok č. 2 [0.00]
31.12.2015 -Z- poskytnutie outsourcingových služieb a systémovej integrácie v oblasti informačných technológií - dodatok č. 1 [5900.00]
31.12.2015 -Z- prenájom nebytových priestorov AB StVS, a.s. - dodatok č. 1 [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.