• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.12.2017 -Z- "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" zabezpečenie externého projektového manažmentu investičnej akcie - Dodatok č. 1 [1666.67]
01.12.2017 -Z- poradenstvo pri implementácií projektov - dodatok č. 1 [1500.00]
01.12.2017 -Z- "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" - zabezpečenie externého projektového manažmentu investičnej akcie - Dodatok č. 1 [1666.67]
01.12.2017 -Z- "Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec odkanalizovanie" - zabezpečenie externého projektového manažmentu investičnej akcie - Dodatok č. 1 [1666.67]
04.12.2017 -Z- "IBV pri bývalej MŠ, Rozšírenie verejného vodovodu" - kúpa hnuteľného majetku - verejný vodovod v celkovej dĺžke 132m - k. ú. Kľačno [10573.87]
05.12.2017 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Rimavská Sobota [0.00]
05.12.2017 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Klenovec [0.00]
05.12.2017 -F- Faktúry za 11/2017 [0.00]
06.12.2017 -Z- "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" - projektová dokumentácia a práce [10980000.00]
07.12.2017 -Z- Divín – kanalizácia a ČOV – prevádzkový poriadok [2570.00]
08.12.2017 -Z- "Kocurany - vodojem 100 m3" - Dodatok č. 3 [1050.00]
08.12.2017 -Z- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti StVS, a.s. [10294.00]
08.12.2017 -Z- "Stavebné úpravy kancelária č. 211 - 2. poschodie AB StVS, a.s." - práce [11192.26]
08.12.2017 -Z- "Lučenec - ul. Cintorínska - ul. Járkova - II. etapa, SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia" - dozorovanie stavby [986.00]
11.12.2017 -Z- Lučenec - ul. Cintorínska - ul. Jiráskova - II.etapa SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia [24210.63]
11.12.2017 -Z- Beňuš – výmena vodovodu, havarijný stav [1972.00]
12.12.2017 -Z- Rakytovce, VDJ a prívodné potrubie [31900.00]
12.12.2017 -Z- Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v kat.ú. Prievidza, LV 11552, KNC parc.č. 5400/146 [0.00]
13.12.2017 -Z- HW a SW IP 2017 dodávka a implementácia v prostredí StVS, a.s. - ZWCad [1739.00]
13.12.2017 -Z- HW a SW IP 2017 dodávka a implementácia v prostredí StVS, a.s. – scanner, multifunkčné zariadenie [8030.87]
13.12.2017 -Z- HW a SW IP 2017 dodávka a implementácia v prostredí StVS, a.s. - server [20994.00]
13.12.2017 -Z- HW a SW IP 2017 – nákup fotoaparátov [1739.00]
13.12.2017 -Z- HW a SW IP 2017 dodávka a implementácia v prostredí StVS, a.s. - počítače [4290.44]
13.12.2017 -Z- Banská Bystrica, ul. Hronské predmestie, odstránenie poškodenia verejnej kanalizácie [986.00]
14.12.2017 -Z- „Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v meste Hnúšťa“ [1335.00]
14.12.2017 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica – Radvaň [9550.00]
14.12.2017 -Z- Zmluva o postúpení práv a povinností k časti vodných stavieb pre "Technická vybavenosť pre bytové domy ul. Cintorínska - Jarková v Lučenci – II. etapa" [0.00]
15.12.2017 -Z- "IBV pri bývalej MŠ, Rozšírenie verejného vodovodu" - nájom infraštruktúrneho majetku - verejný vodovod - vybudovaný v rámci stavby [0.00]
15.12.2017 -Z- "Halič, ČOV odberák vzoriek" - úprava a montáž automatického odoberania vzoriek [1488.00]
15.12.2017 -Z- Poltár - ČOV, rekonštrukcia potrubia vratného kalu [7770.20]
15.12.2017 -Z- Braväcovo – rekonštrukcia vodovodného potrubia - DODATOK č.1 k zmluve [2012.70]
18.12.2017 -Z- Združená dodávka elektriny na rok 2018 [0.00]
20.12.2017 -Z- Kremnica – stavebné úpravy na potrubí ÚV Kremnické Bane – PK Revolta [216597.94]
20.12.2017 -Z- Tisovec - Rimavská Píla, kanalizácia [9999.95]
20.12.2017 -Z- Kyjatice ČS, rekonštrukcia čerpadiel [7100.00]
20.12.2017 -Z- Krupina ČOV - doplnenie technológie (úprava automatiky vzoriek na OK–A a OK–F) [2975.25]
20.12.2017 -Z- Krupina ČOV, doplnenie technológie (doplnenie zábradlia na kalojeme 10,8m a 1,1m výšky D M) [1248.00]
20.12.2017 -Z- Ratková ČS, rekonštrukcia čerpadiel [6500.00]
20.12.2017 -Z- Beňuš – výmena vodovodu, havarijný stav [64429.11]
20.12.2017 -Z- Banská Bystrica, ul. Hronské predmestie, odstránenie poškodenia verejnej kanalizácie [37225.80]
21.12.2017 -Z- Reklama a propagácia spoločnosti na podujatí 50. ročníka Vianočného behu mesta Lučenec [200.00]
22.12.2017 -Z- "Odstránenie stavieb, nepotrebného a nevyužívaného majetku StVS, a.s." v okresoch Detva, Zvolen, Rimavská Sobota a Žiar nad Hronom - Dodatok č. 1 [129070.93]
28.12.2017 -Z- "Handlová, ul. Sadová, verejný vodovod, ATS" - práce - Dodatok č. 1 [87997.67]
28.12.2017 -Z- "Handlová, ul. Sadová, verejný vodovod, ATS" - stavebný dozor - Dodatok č. 1 [1885.00]
28.12.2017 -Z- "Podkonice - rekonštrukcia vodovodu" - Dodatok č. 1 - stavebné práce [37602.93]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.