• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
03.12.2018 -Z- "Výstavba verejnej kanalizácie v obci Opatovce nad Nitrou, časť Bojnice" - odstúpenie od zmluvy [0.00]
03.12.2018 -Z- "Turček ÚV - doplnenie technológie" [52000.00]
03.12.2018 -Z- "Hiadeľ, rekonštrukcia skupinového vodovodu Hiadeľ - Lučatín - Ľubietová" [100000.32]
04.12.2018 -Z- "Banská Bystrica - IBV Tulská ulica, Technická infra - štruktúra" - SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia [35.00]
05.12.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Predajná [0.00]
05.12.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Hnúšťa [0.00]
05.12.2018 -Z- Odstránenie stavieb, nepotrebného a nevyžívaného materiálu StVS, a.s. - Predajná [24989.61]
06.12.2018 -Z- Budiná, vodojem - doplnenie technológie na úpravu vody [4650.00]
06.12.2018 -Z- "Prievidza - ČOV, Plynojem a strojovňa plynojemu" - realizácia prác - Dodatok č. [5535.00]
07.12.2018 -Z- Odpredaj nákladného skriňového dodávkového vozidla Opel Vivaro [419.17]
07.12.2018 -Z- "Banská Bystrica, ul. Bakossova - rekonštrukcia verejnej kanalizácie" [68000.25]
07.12.2018 -Z- "Tisovec, Rimavská Píla, kanalizácia" - Dodatok 1 [0.00]
07.12.2018 -Z- KZ - SO 02 Rozvodné potrubie Belvéder nový vodovod pokračovanie vetvy „B“ I. etapa stavby „Banská Bystrica Belvéder polyfunkčná zóna – Belvéder Administratívna budova I.K.M.“ a „Vodovod – pokračovanie vetvy „B“ II. etapa“ stavby „Belvéder Polyfunkčná zóna [35.00]
07.12.2018 -Z- Inovácia a modernizácia ÚV Hriňová-príprava podkladov pre proces verejného obstarávania stavebných prác [5000.00]
10.12.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Zvolenská Slatina [11436.10]
10.12.2018 -Z- Majatkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Očová [2318.10]
10.12.2018 -F- Faktúry za 11/2018 [0.00]
10.12.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Hriňová [60270.00]
10.12.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Tornaľa [41251.10]
13.12.2018 -O- Mobilný telefón [0.00]
13.12.2018 -Z- "ÚV Slaská - kalová koncovka" [14997.00]
13.12.2018 -Z- Kúpna zmluva - verejný vodovod v rámci stavby "IBV KALINOVSKÁ, Diviaky nad Nitricou" [43238.81]
13.12.2018 -Z- Zmluva o nájme infraštruktúrneho majetku vybudovaného v rámci stavby "IBV KALINOVSKÁ, Diviaky nad Nitricou" [0.00]
14.12.2018 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácie počas prevádzkovania mobilnej ľadovej plochy v meste Zvolen [300.00]
14.12.2018 -Z- "Handlová, ulica Sadová, verejný vodovod a kanalizácia" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - dodatok2 [2200.00]
17.12.2018 -Z- Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ [17487.00]
17.12.2018 -Z- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti [17280.00]
18.12.2018 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [295.00]
19.12.2018 -Z- ZoD - B/9000822/75/18 - "Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec" [11946946.99]
20.12.2018 -Z- "Výstavba verejnej kanalizácie v obci Opatovce nad Nitrou, časť Bojnice - Opatovce nad Nitrou" - odstúpenie od zmluvy [0.00]
20.12.2018 -Z- "Janova Lehota - prívodné potrubie z DVZ" - práce [888036.45]
21.12.2018 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Handlová [89360.00]
27.12.2018 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie vecného bremena v k.ú. Bukovina, obce Bzenica z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu HDPE, DN 110mm v rámci stavby [58.50]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.