• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.12.2019 -Z- Nájomná zmluva č. 0093/2019 - prenájom časti pozemku KN-E parc. č. 1782 v k.ú. Donovaly [2.50]
02.12.2019 -Z- Kúpna zmluva "Vodojem Kráľovce-Krnišov 1 x 100 m3“ [10.00]
02.12.2019 -Z- "Jastrabá, prívodné potrubie z TKŽ do VDJ" [6700.00]
02.12.2019 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/2000010/0646/2019 "Banská Bystrica - Sústava na likvidáciu odpadových vôd - ISPA" [1060.00]
03.12.2019 -F- Faktúry za 11/2019 [0.00]
04.12.2019 -Z- "Braväcovo, obnova verejného vodovodu" [2001.00]
04.12.2019 -Z- "Braväcovo, obnova verejného vodovodu" - práce [38254.18]
05.12.2019 -Z- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti [0.00]
06.12.2019 -Z- Zmluva o dielo č. B/9000 851 - 1/123/19 na investičnú akciu "Brezno ČOV, manipulácia so škodlivými látkami, stanovenie opatrení - dokončenie stavby". [12215.00]
09.12.2019 -Z- Zmluva o dielo č. B/9001 069/125/19 na investičnú akciu: "Prievidza ČOV - KGJ a horák zvyškového bioplynu" - práce [45956.14]
09.12.2019 -Z- "Čierny Balog ÚV - doplnenie technológie" - práce [375274.18]
09.12.2019 -Z- "Čierny Balog ÚV - doplnenie technológie" [9454.00]
09.12.2019 -Z- "Prievidza ČOV - KGJ a horák zvyškového bioplynu" [1015.00]
10.12.2019 -O- Mobilný telefón Xiaomi Mi A3 [0.00]
12.12.2019 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. B/60/19 zo dňa 15.07.2019 na investičnú akciu "Čereňany - preložka vodovodu - vetva A4" [0.00]
13.12.2019 -Z- Zmluva o dielo č. P/9001 086/133/19 na investičnú akciu: "Zvolenská Slatina, verejná kanalizácia", projektová dokumentácia [17500.00]
13.12.2019 --1- "Čierny Balog ÚV - doplnenie technológie" [0.00]
13.12.2019 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. P/9000 833/111/19 zo dňa 29.10.2019 na investičnú akciu: "Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV" [0.00]
13.12.2019 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. P/9000 830/106/19 zo dňa 29.10.2019 na investičnú akciu: "Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV" [0.00]
13.12.2019 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. B/9001 024/74/19 zo dňa 02.09.2019 na investičnú akciu "Ostrany - realizácia nového vrtu" [0.00]
13.12.2019 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. P/9000 834/109/19 zo dňa 29.10.2019 na investičnú akciu "Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie" [0.00]
13.12.2019 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. P/9000 907/112/19 zo dňa 29. 10.2019 na investičnú akciu "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" [0.00]
13.12.2019 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. P/9000 908/110/19 zo dňa 29.10.2019 na investičnú akciu: "Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd" [0.00]
13.12.2019 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. P/9000 875/107/19 zo dňa 29.10.2019 o poskytnutí služby na investičnej akcii "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" [0.00]
17.12.2019 -Z- Kúpna zmluva č. 6000220/0800/2019 - technologické zariadenia antiodorizačného systému nainštalovaného na objektoch v areáli ČOV Banská Bystrica v kat. území Badín objekt: "Neutralizácia zápachu z mechanického predčistenia a usadzovacej nádrže" [0.00]
18.12.2019 -Z- Zmluva o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruktúry - "Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia" [0.00]
19.12.2019 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. P/9000 870/113/19 zo dňa 29.10.2019 na investičnú akciu: "Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia" [0.00]
19.12.2019 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. P/83/19 zo dňa 13.08.2019 na investičnú akciu: "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Veľký Krtíš" [0.00]
19.12.2019 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. P/84/19 zo dňa 14.08.2019 na investičnú akciu: "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Lučenec" [186221.00]
19.12.2019 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. P/78/19 zo dňa 14.08.2019 na investičnú akciu: "Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Nová Baňa" [0.00]
20.12.2019 --1- "Rozšírenie vodovodu v obci Lazany, ulica Prieložky" [0.00]
20.12.2019 -Z- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. P/45/19 zo dňa 12.06.2019 na investičnú akciu: "Zhotovenie prevádzkových poriadkov v roku 2019" [132071.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.