• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/72/21 - „Zabezpečenie monitoringu sietí metódami aplikovanej geofyziky“ - dod 1 [0.00]
01.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. B/9000970/85/21 - "Rekonštrukcia potrubia v úseku Kriváň od cesty č. 526 po cestu č. 50" - dod 1 [1351.51]
01.12.2021 -F- Faktúry za 11/2021 [0.00]
06.12.2021 -Z- Zmluva č. OVS/9000908/54/20 o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní - "Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd" - dodatok č. 2 [0.00]
06.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. B/120/20 - "Rekreačná chata Suchý Vrch, Banská Bystrica - oprava" - dod 1 [19065.33]
06.12.2021 -Z- Zmluva o prevode obchodného vlastníctva č. 1436/2021 [68330.00]
07.12.2021 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb SD/9001135/145/21 - "Sliač kanalizácia, SO 04 Továrenská ulica vodovod, SO 05 Mlynská ulica vodovod" [1885.00]
07.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. B/9001135/144/21 - "Sliač kanalizácia, SO 04 Továrenská ulica vodovod, SO 05 Mlynská ulica vodovod" [74959.76]
07.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/21/21 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS, a.s. v obci Dúbravica" - dod 1 [4650.00]
07.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/54/21 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS,a .s. v obci Pliešovce" - dod 1 [10500.00]
07.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/50/21 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS,a .s. v obci Horné Breziny" - dod 1 [3900.00]
07.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/53/21 - "Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby GIS StVS,a .s. v obci Lieskovec" - dod 1 [5800.00]
12.12.2021 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena M/9000943/1346/2021 "Aglomerácia Cinobaňa, splašková kanalizácia" [63.00]
13.12.2021 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena M/9000943/1347/2021 "Aglomerácia Cinobaňa, splašková kanalizácia" [45.00]
13.12.2021 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena M/9000943/1348/2021 "Aglomerácia Cinobaňa, splašková kanalizácia" [45.00]
13.12.2021 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena M/9000943/1344/2021 "Aglomerácia Cinobaňa, splašková kanalizácia" [63.00]
13.12.2021 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru č. SD/9001134/143/21 "ÚV Málinec, tepelné a technické zhodnotenie vodárenského objektu" [21990.00]
14.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/22/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Králiky“ - dod 1 [9444.44]
14.12.2021 -Z- „Banská Bystrica, ul. Lipová - kanalizácia“ - rozšírenie verejnej kanalizácie, k.ú. Podlavice - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/9001116/0992/2021 [26.25]
14.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. B/9001134/142/21 "ÚV Málinec - Tepelné a technické zhodnotenie vodárenského objektu" [1601270.31]
14.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/23/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Kordíky“ - dod 1 [3364.00]
14.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. B/9000583/101/20 "Kremnica - kanalizácia a ČOV - I. etapa" - dodatok č. 1 [1534036.97]
14.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/88/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obciach Mýto pod Ďumbierom a Bystrá“ - dod 1 [6480.00]
14.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/48/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Čerín - Čačín“ - dod 1 [7100.00]
14.12.2021 -Z- Zmluva dielo č. P/87/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Lovčica-Trubín“ - dod 1 [11180.00]
15.12.2021 -Z- Zmluva č. 1470/2021 o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky VV "Investičné projekty v národnom biatlonovom centre v Osrblí" [0.00]
15.12.2021 -F- Faktúry za 12/2021 (do 15.12.2021) [0.00]
16.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/14/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Pravenec“ - dod 1 [8489.00]
16.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/89/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Šútovce“ - dod 1 [6402.00]
17.12.2021 -Z- Aglomerácia Hriňová kanalizácia a ČOV – prevádzkovanie, Dodatok č. 2 [0.00]
17.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. B/9000121/74/21 - „Aglomerácia Hriňová, preberacia stanica žumpových vôd“ - dod 1 [0.00]
21.12.2021 -Z- Poistná zmluva č. 411028903 [17280.00]
21.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/24/21 - „Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Horné Pršany“ - dod 1 [4343.00]
21.12.2021 -Z- Zmluva č. 1536/2021 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - kú Lučenec [0.00]
22.12.2021 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb č. SD/51/14 - „Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s.“ - dodatok č. 4 [0.00]
22.12.2021 -Z- Zmluva o poradenstve a spolupráci č. P/11/21 - dodatok č. 2 "Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV" [2500.00]
29.12.2021 -Z- Zmluva o dielo č. B/9001069-1/14/20 - "Prievidza ČOV - KGJ a horák zvyškového plynu" - dodatok č. 2 [0.00]
29.12.2021 -Z- Zmluva o dielo B/9001052/129/21 - "Ľuboreč VDJ - dodávka elektrickej energie, elektrická prípojka NN prípojka a prívod NN" - dod 1 [0.00]
29.12.2021 -Z- Zmluva o dielo B/9001135/144/21 - "Sliač kanalizácia, SO 04 Továrenská ulica vodovod, SO 05 Mlynská ulica vodovod" - dod 1 [0.00]
30.12.2021 -Z- Zmluva o dielo B/9000986/100/21 "Poltár, ul. Kanadská, rozšírenie vodovodu" - dod 2 [130161.31]
30.12.2021 -Z- Hnúšťa – čerpacia stanica a vodojem, rekonštrukcia technologickej časti [125040.63]
31.12.2021 -F- Faktúry za 12/2021 (od 16.12.2021 do 31.12.2021) [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.