• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV

Home > Schválené projekty
Lokalita: Tornaľa, Včelince
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 09/2017 - 04/2022

Základné informácie
Cieľom projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Tornaľa a mestskej časti  Starňa. Ciele projektu budú zabezpečené prostredníctvom 2 hlavných aktivít projektu a to:
- Stoková sieť
- Čistiareň odpadových vôd

V meste Tornaľa bude vybudovaná nová čistiareň odpadových vôd s kapacitou 7450 EO. Celková dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí bude 21,775 km.

Lokalita
Tornaľa, Včelince

Stav projektu
Ukončený

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 09/2017
Koniec realizácie projektu: 04/2022

Výška NFP
10 980 000,- €

Projektový manažér
Mgr. Husáriková Lenka
tel: 907228969, 048/4327227
e-mail: husarikova.lenkastvs.sk

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.