• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec

Home > Schválené projekty
Lokalita: Klenovec
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 10/2018 - 05/2022

Základné informácie

Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečnú dodávku pitnej vody z verejného vodovodu pre obyvateľov južnej časti Banskobystrického kraja, najmä okresu Rimavská Sobota.

Predmetom riešenia je inovácia a modernizácia existujúcej úpravne povrchovej vody Klenovec, ktorá slúži na úpravu surovej vody z Vodárenskej nádrže Klenovec, v súlade so smernice rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu a zákonom č. 335/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia v znení neskorších predpisov a aby spĺňala požiadavky zdravotnej bezchybnosti tak, ako vníma bezpečnú pitnú vodu Európska únia.

Realizáciou projektu sa zvýši počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody o 44 752.

Lokalita
Klenovec

Stav projektu
Ukončený

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 10/2018
Koniec realizácie projektu: 05/2022

Celková výška oprávnených výdavkov
16 657 873,88 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 14 992 086,49 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 1 665 787,39 €

Projektový manažér
Ing. Andrej Melicher
tel: 0904 658 180
e-mail: melicher@fondy-eu.sk

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.