• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Investičné projekty

Home > Projekty

Projekty sú realizované z Operačného programu životné prostredie v rámci Kohézneho fondu.
Napomáhajú znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi občanmi Európskej únie.
 

Pravidlá pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku

Pravidlá pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a verejných kanalizácií v podmienkach StVS, a. s. Banská Bystrica:


Technické štandardy vodohospodárskych stavieb

Technické štandardy sú vypracované za účelom zabezpečenia jednotného technického a konštrukčného riešenia výstavby vodohospodárskych stavieb v oblasti pôsobnosti StVS, a.s. a prevádzkovateľa StVPS, a.s.. Navrhnuté materiály a konštrukčné riešenia (u nových stavieb, prístavieb, rozšírení a podobne) sú povinne uplatňované z dôvodu jednotnosti  pri obnove majetku, modernizácii, rekonštrukcii a opráv v prípade, že majetok už je, alebo bude prevádzkovaný StVPS, a.s.. Tento materiál nenahrádza projekčné riešenie.

 

Dizajn manuál stavieb spoločnosti StVS, a. s.

Cieľom dizajn manuálu je poskytnie všetkých informácií a špecifikácií materiálov budúcim dodávateľom potrebných pre výstavbu nových, alebo pre rekonštrukciu jestvujúcich objektov v rámci spoločnosti.

 

Predpis pre geodetov

Geodetické zamerania stavieb musia byť vyhotovené podľa nasledovného predpisu:

 

 

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.