• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Investičné projekty

Home > Projekty

Projekty sú realizované z Operačného programu životné prostredie v rámci Kohézneho fondu.
Napomáhajú znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi občanmi Európskej únie.
 

Pravidlá pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku

Pravidlá pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a verejných kanalizácií v podmienkach StVS, a. s. Banská Bystrica:


Technické štandardy vodohospodárskych stavieb.

Technické štandardy sú vypracované za účelom zabezpečenia jednotného technického a konštrukčného riešenia výstavby vodohospodárskych stavieb v oblasti pôsobnosti StVS, a.s. a prevádzkovateľa StVPS, a.s.. Navrhnuté materiály a konštrukčné riešenia (u nových stavieb, prístavieb, rozšírení a podobne) sú povinne uplatňované z dôvodu jednotnosti  pri obnove majetku, modernizácii, rekonštrukcii a opráv v prípade, že majetok už je, alebo bude prevádzkovaný StVPS, a.s.. Tento materiál nenahrádza projekčné riešenie.

 

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Schválené projekty IROP

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam

Test

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.